Japan Trip

Picturesque Japan( 8 Days / 7 Nights )

 

              

 

ပထမေန ့ း တိုက်ိဳသို့ေရာက္သည့္ေန ့(ေန့လည္/ညေနစာ)
ဂ်ပန္နိဳင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရ၊ိွနာရီတာေလဆိပ္သို႕၊ နံနက္ (ဝ၈းဝဝ)ခန့္တြင္ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး၊ ေလဆိပ္မွတဆင့္ဗ်ေုက်ေနွင့္စည္ကားလွေသာၿေုောင်န ွအမနနအသို ့ ေလ့လာလည္ပတ္ႀကပါမည္။ ( ၁၂းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ျပီးေနာက၊္နာမည္ေက်ာ္  ႊသုပသ ွုပ ႊမနနသို့ဆက္လက္လည္ပတ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ွ့ငညျကုက တြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေစ်းဝယ္ျပီးေနာက္ ြငညဖေသို့သြားေရာက္ကာညေနစာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီးေနာက္တည္းခိုမည့္ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္သို႕ပို႕ေဆာင္ဃ့နခု ငညလုပ္ေပး ပါမည္။ တိုက်ိဳတြင္ညအိပ္ပါမည္။

ဒုတိယေန ့း     တိုက်ိဳ – ီင်ညနပူေညိ (နံံနက္/-/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ (ဝ၉းဝဝ)တြင္ ႈာစနမငေူ ဏေူေခန ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာပါမည္။ (၁ဝးဝဝ)တြင္နာမည္ေက်ာ္ ဒစ္စေနးလန္းသို့သြာေးရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ေန့လည္စာကို ဒစ္စေနးလန္း ထဲတြင္မိမိဖာသာသံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။ (၁၈းဝဝ)တြင္ ဒစ္စေနးလန္းထဲမွထြက္ခြါကာ၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ပါမည္။ (၂ဝးဝဝ)တြင္ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္အနားယူ အိပ္စက္ပါမည္။

တတိယေန ့း     ဖူဂ်ီေတာင္-အိုဝါကူဒါနီ ( ြၽသစန ႊၽေပ )(နံံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ ( ဝ၉းဝဝ ) တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ကာမာကူရဘုရားကိုသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ( ၁၂းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္၊ အိုဝါကူဒါနီ (ဥတေညုကိေညင) သို့ထြက္ခြါပါမည္။ ( ၁၃းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ( ၁၅းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္နာမည္ေက်ာ္ဗ့်ငကန္ကိုသေဘာၤျဖင့္ေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။         ( ၁၇းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္ဂိုတန္ဘာဥကအူနအေစ်းသို့ပို့ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္နိဳင္္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ဥ့်ငညသ့်ေုုေငဝင္ေရာက္လည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို   ့ဝင္ေရာက္ ကာ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ျပီး၊ အိပ္စက္အနားယူ ပါမည္။ တိုက်ိဳအနီးဟိုတယ္တြင္ညအိပ္ပါမည္။

စတုတၴေန ့း     ဖူဂ်ီေတာင္ - နာဂိုရာ (နံနက္/ေန့လည္ /ညေနစာ)
နံနက္စာကိုဟိုတယ္စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ (ဝ၉းဝဝ)တြင္နာမည္ေက်ာ္ဖူဂ်ီေတာင္ကိုလည္ပတ္ပါမည္။ လွပေသာရႈခင္းမ်ားကိုဖူဂ်ီေတာင္ဴနလနူ ၅မွေနႀကည့္ရႈခံစာျပီး၊ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ႀကျပီးေနာက္၊ ဖူဂ်ီ ဧည့္ခန္းေဆာင္သို ့ ဝင္ေရာက္အနားယူပါမည္။ (၁၂းဝဝ)တြင္ေန့လည္စာသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္နာဂိုရာသို့ထြက္ခြါပါမည္။ နာဂိုရာသို့ေရာက္လွ်င္နာဂိုရာရဲတိုက္ကိုပထမဦးစြာသြားေရက္လည္ပတ္ေလ့လာျပီး၊ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို   ့ဝင္ ေရာက္ခြင့္လုပ္ျပီးအိပ္စက္အနားယူပါမည္။

ပဥၥမေန ့း     နာဂိုရာ – တိုက်ိဳ – အိုဆာကာ (နံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကိုဟိုတယ္စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ကင္ကာကူဘုရားေက်ာင္း ( ဳငညုေုက ႊနာစူန )သို့လည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ (၁၂းဝဝ) တြင္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ေန့လည္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္၊ ဳငပသာငဖကဘုရားေက်ာင္း နွင့္ၿင့်ငျငညသမငုေငုေညတို့ကိုကိုဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ျပီး၊ ညေန ( ၁၇းဝဝ )အတြင္တိုက်ိုမွက်ည္ဆံရထားျဖင့္အိုဆာကာသို့ထြက္ခြါပါမည္။ အိုဆာကာသို့ေရာက္လွ်င္ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ တည္းခိုမည့္ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ ကာ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

ဆဌမေန ့း     အိုဆာကာလည္ပတ္မႈ (နံံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ၿေမေယနွင့္ႊသိေင ႊနာစူနတို့ကိုနံနက္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ေလ့လာလည္ပတ္ႀကျပီးေနာက္၊ ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီး ေနာက္၊ ေန့လည္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအျဖစ္အိုဆာကာရဲတိုက္ကိုစတင္လည္ပတ္ေလ့လာျပီး၊ ရွင္ဂ်ဳ့ကုတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ညေနစာသံုးေဆာင္ကာ၊ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္အိပ္စက္ အနားယူႀကပါမည္။

သတၲမေန ့း     ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ ၤကူူ ိေပ ႊသကမ (နံနက္/- /ညေနစာ)
နံနက္စာကိုဟိုတယ္စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိုဆိုကာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွျပန္လည္အထြက္ခြါခင္တစ္ရက္ႀကိိဳကာနာမည္ေက်ာ္႔သိသေ့်င႕ာနိေတြင္ ေစ်းဝယ္ ႀက ပါမည္။ ျပီးေနာက္  ဂ်ပန္နိဳင္ငံ၏အထင္ကရ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ သို့လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ေန့လည္စာကို႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ ထဲတြင္ မိမိႀကိဳက္နွစ္သက္ရာကိုဝယ္ယူသံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ညေန ( ၁၈းဝဝ ) အခ်ိန္တြင္႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသထဲမွျပန္လည္ထြက္ခြါျပီး၊ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္ဝင္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

အဌမေန ့း     ျမန္မာျပည္သို့ျပန္လည္ထြက္ခါြသည့္ေန ့(နံံနက္စာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ (ဝ၉းဝဝ)တြင္ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ကာ၊ ဟိုတယ္ထြက္ခြါခြင့္ကိုလုပ္ေပးျပီးေနာက္၊ ေလဆိပ္သို့ထြက္ခြါပါမည္။

ခရီးစဥ္ေစ်းႏွဳန္း ( ႕ွ$ )ျဖင္ ့( တစ္ဦးလွ်င္က်သင့္သည့္ေငြမ်ား )

Hotel

35 ~ Above

30 - 34

pax

25 - 29

Pax

20 - 24

pax

15 – 19

pax

10 – 14

pax

Single

+

4 *

2800

2900

3000

3300

3500

3900

380

 

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ဠင်ေ ။ ႈညအနမညေအငသညေူ ဗငမ အငခုနအ ရ ေငမစသမအ အေထ  ။ ေလဆိပ္အႀကိဳ / အပို ့
•    ျမန္မာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ဏမသ္န််ငသညေူ ဴသခေူ ႊသကမ ြကငိန
•    ၇ ၿငါ့အ် ေအ ၄ ွအေမ  ံသအနူ အတငည ဘနိ မသသာ
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာေန့လည္စာနွင့္ညေနစာမ်ား
•    ခရီးစဥ္လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ဏမငလေအန  ကားမ်ား၊ ေသာက္ေရသန္ ့

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ဴေကညိမပ ွနမလငခန ေညိ ႀနလနမေါန်
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပမထားေသာလည္ပတ္မႈမ်ားနွင့္ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းခမ်ား နွင့္ဏသမအနမ  ဃ့ေမါန် ။ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား

Remark :We haven’t taken room confirmation and International Air ticket, so tour cost will be subject to change prior notice