Buddha Gaya

ဘုရားရွင္ကိုယ္စား အေလးအျမတ္ထားရာ ဗုဒၶဂါယာေဒသသို႕ ဗုဒၶဂါယာ (  ၈ ရက္။ ၇ ည )ဘုရားဖူးခရီးစဥ္
4 Star Hotel ၏ ၂ ေယာက္အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ တည္းခိုျပီး၊ လည္ပတ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ ဘုရားဖူးခ၇ီးစဥ္

 

              

Day 01 : ရန္ကုန္ - ဗုဒၶဂယာ ( -/ L/ D )
ဗုဒၶဂယာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္အိႏိၵယတာ၀န္ခံႏွင့္ဧည့္လမ္းညႊန္တို႔မွာခရီးဦးႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ဗုဒၶဂါယာမွမဟာေဗာဓိေစတီ၊မဟာေဗာဓိပင္၊ ေနရဥၥာျမစ္ ႏွင့္ သုဇာတာသူေဌးသမီးေနထိုင္ ခဲ့ရာအိမ္ယာ၊တို႔ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ ဖူးေမွ်ာ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ဟိုတယ္၌ညစာသံုးေဆာင္ ျပီးအိပ္စက္ အနားယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Day 02  : ဗုဒၶဂယာ - ဗာရာဏသီ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ္၌နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ဗာရာဏသီသို႕ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗာရာဏသီျမိဳ႕ရွိ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသံုးခဲ့ေသာနႏိၵယေက်ာင္းေတာ္၊ေခ်ာက္ခဏီၰေစတီ၊ဓမၼရာဇိကေစတီ၊  စေမၼခေစတီ၊ အာေသာကေက်ာက္စာတိုင္၊ မူလဂႏၶကူဋီတိုက္ႏွင့္ မိဂဒါ၀ုန္ျပတိုက္ သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟုိတယ္၌ ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 03  : ဗာရာဏသီ - သာ၀တိၳ ( B/ L/ D )
နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ဂဂၤါျမစ္အတြင္း၌ ေလွစီး၍ေနထြက္ရာ အလွတရားကို ခံစားမည္ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္၌နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ သာ၀တၳီသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္ ။ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္သရက္ျဖဴကုန္း၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၊ သာ၀တိၳျမိဳ႔တံခါးေဟာင္း၊ အာနႏၵာေဗာဒိပင္၊ အနာထပိဏ္ေစတီေတာ္၊ အဂၤုလိမာလေစတီေတာ္ ႏွင္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသို ့ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ဟိုတယ္၌ညစာသံုးေဆာင္ျပီးအိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 04  : သာ၀တိၳ - လုမိၺနီ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ္၌ နံနက္စာ သံုးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္လုမိၺနီသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာပါမည္ ။ေန႔လည္စာ    သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ လုမိၺနီရွိ၊ လုမိၺနီဥယ်ာဥ္၊ မယ္ေတာ္မာယာေက်ာင္းေတာ္၊  ကပိၸလ၀တ္နန္းေတာ္ရာ၊ အာေသာကေက်ာက္စာတိုင္ ႏွင့္တိဗက္၊ ဗီယက္နန္၊ဂ်ပန္တို႔မွ တည္ထားခဲ့ေသာဘုရားမ်ားကိုလည္း၊ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္၌ ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 05  : လုမိၺနီ - ကုသိနာရံု ( B/ L/ D )
ဟိုတယ္၌နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ကုသိနာရံုသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာပါမည္။ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ကုသိနာရံုရွိ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာနစံရာမဟာပရိနဗၺာနေစတီ၊ ပရိနိဗၺာနရုပ္ပြားေတာ္၊ ေတေဇာဓါတ္ေလာက္ ကြ်မ္းရာအဂၤါရေစတီေတာ္၊ ေရၾကည္ေတာ္ သပၸါယ္ေသာေနရာ စသည္တို႔ကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ညစာကိုဟိုတယ္၌ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 06  : ကုသိနာရံု - ေ၀သာလီ - ပတၱနား ( B/ L/ D )
နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဗုဒၶဂါယာသို႔ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ျပီး လမ္းခရီးတြင္ေ၀သာလီသို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေ၀သာလီတြင္ လည္ပတ္ျပီးေနာက္ ပတၱနားသို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပတၱနားရွိ ဟုိတယ္တြင္ ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 07  :ပတၱနား - နာလႏၵာ - ရာဇျဂိဳလ္ - ဗုဒၶဂယာ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ္၌ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ နာလႏၵာရွိ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆံုးနာလႏၵာတကၠသိုလ္၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရာဇျဂိဳလ္သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ျဖစသည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ရာဇျဂိဳလ္ရွိဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တည္ထားေသာ ကမာကူရထိုင္ေတာ္မူဘုရားၾကီး၊ ဘကအေဂိဇၥဳကုဋ္ေတာင္ ၊ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတို႔ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶဂယာသို႔ျပန္လာျပီး ဟိုတယ္၌ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

Day 08  : ဗုဒၶဂယာ - ရန္ကုန္ ( B/ L/ X )
ဟိုတယ္၌ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ေလဆိပ္သို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 

ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း( တစ္ဦးလွ်င္ က်သင့္ေငြ US$ )

Trip

10 - 15 pax

16 - 25 pax

26 – 35 pax

8 Ds India – Nepal Buddha Gaya

950

888

790

 

ထြက္ခြါမည့္ရက္မ်ား - ေအာက္တိုဘာ ( ၂၇။၂၈ )၊ နိဳ၀င္ဘာ ( ၁၈။၂၁ )၊ ဒီဇင္ဘာ ( ၉ )၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ( ၁၀။၁၇။၂၄ )၊ မတ္ ( ၁၄ )

 

Bodh Gaya      =          TajDarbar Hotel( Or ) Similar

Varanasi          =          Clarks Hotel( Or ) Similar

Sravasti           =          Lotus Nikko Hotel( Or ) Similar

Lumbini           =          Nansc Hotel ( Or ) Similar

Kushinagar      =          Lotus Nikko Hotel( Or ) Similar

Patna               =          Chankaya Hotel( Or ) Similar

 

1. Accommodation = Hotel on Triple Basis for Total 7 Nights

2. Transport =  35seaterAirconditioned  Deluxe Transport with Air Suspension

3. Meals = 7 Breakfast, 7 Lunch, 7 Dinner (7 Meals)

4. Guide = English Speaking Guide and Myanmar tour leader

5. Miscellaneous = Service Tax

6. Our Courtesy = One Bottle of Mineral Water Per pax per day, Juice / Seasonal Fruits During Long Journeys, Welcome & Garlanding at Airport, Boat ride at River Ganges in Varanasi, Toilet Tent on the way if required.

7. Air ticket ( Yangon – Gaya – Yangon ) by Air Indiaor MAI or Golden Myanmar

8. Monument Entrance fees : Varanasi, Sravasti, Lumbini, Vaishali, Rajgir and Nalanda

9. Tipping for driver & guide

10. Visa ( Nepol& India )

 

1. Insurance cover, Any hike of Government taxes, Expenses of personal nature such as Liquor, Laundry service, Phone Call, Camera fees, Any Additional expenses caused because of flight delays/ rescheduling/ cancellations or conditions beyond our control, Any supplement charges for New Year.