Sing - Malay - Indo

ျမန္မာ - စကၤာပူ - အင္ဒိုနီးရွား - မေလးရွား  
( ၇ ရက္ / ၆ ည ) ခရီးစဥ္

 

Tours Cost by USD ( per person )

Tour

10-14 pax

15-19 pax

20-29 pax

30-47 pax

Single+

Yangon - Sin- Indo-Malay

1250

1200

1080

980

250

              

ပထမေန႕    း ရန္ကုန္ - စကၤာပူ ( ညေနစာ )
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စကၤ္ာပူနိုင္ငံသို႕ ေန႕လည္ပိုင္း ေလယာဥ္ၿဖင္႕ထြက္ခြာပါမည္။ စကၤ္ာပူေလယာဥ္ကြင္းသို႕ ေရာက္လွ်င္ အဆင္သင္႕ေစာင္႕ၾကိဳေနေသာကားၿဖင္႕၊ တဆက္တည္း ဃငအပ  ႊသကမ အေနျဖင့္စတင္လည္ပတ္ပါမည္။ လည္ပတ္ မည့္ ေနရာမ်ားမွာ – ၾသကညအ  ၤေဘနမ ။ ၾနမူငသည ဏေမု ။ ၤသကညအေငည သ္ ႊၽနေူအ့ – ွကညအနခ ဃငအပယ ဏေမူငောနညအ ံသက်နယ ႏ်စူေညေိန . တို့ကိုလည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ညေနစာကို စားသံုးပါမည္။ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ ျပီးေနာက္၊ တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သို႕ထြက္ခြါပါမည္။ စကၤာပူတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ဒုတိယေန႔    း စကၤာပူ - ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ ၤကူူ ီေပ ႊသကမ ( နံနက္စာ/ေန႕လည္စာ/ညေနစာ )
ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ တေန့တာလည္ပတ္မွုအစီအစဥ္ကို နံနက္ (၉း၃ဝ)တြင္ စတင္ပါမည္။ ယေန တြင္ ပထမဦးဆံုး  ီငောသညိ  ႈညိက်အမပ ရ  ံေမဘသကမာေမအ မ်ားသို ့ေပ်ာိေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္ လည္ ပတ္ ႀကည့္ရႈႀကျပီး ေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ သို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။  ( ႀူေခု ဥကအ ိေအန ၚ  ၿနနိ အသ သမိနမ ိေအနိ အငခုနအ် ငည ေိလေညခန – ၿသည မန္ကညိေဘူန) (သစနညငညါ ့သကမ် ၁ဝော -၇ စာ) (ဴကညခ့  ေမမေညါနာနညအ ငည်ငိန ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ်). ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ ဆန္တိုဆာက်ြန္း ရိွ လွပေသာ ေရပန္းအကမ်ားကိုၾကည့္ရွုၿခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္  ( ွသညါ သ္ အ့န ်နေ )၊ ဟိုတယ္သို ့ ၿပန္၍ တေန႔တာလည္ပတ္မွုကို အဆံုးသတ္ပါမည္။

 

တတိယေန႔    း စကၤာပူ - ဘာတန္( နံနက္စာ/ေန႕လည္စာ/ညေနစာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွ ထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ နံနက္ ( ၈း၃ဝ ) တြင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုကာ စကၤာပူ ံေမဘသမ ္မသညအ ဃနညအမန ရိွ  ဗ််နာဘူန သို ့သြားပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဘသေမိငညါ စေ်် လုပ္ေပးပါမည္။ ( ၉း၅ဝ ) တြင္ အန္းဘတ္ ေလေအးစက္ပါအျမန္ ဖယ္ရီဘုတ္ျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံ ၊ ဘာတန္ ကမ္းေျခသို ့ ထြက္ခါြပါမည္။ ေရတက္ေရက် ေပၚမူတည္ျပီး၊ အင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ( ၉း၁ဝ )ခန့္ တြင္ ႊၽေအနမ ၤမသညအ သမ ွနုကစေညါ ႈညအနမညေအငသညေူ ၤနမမပ ႊနမာငညေူ   သို ့ ေရာက္ပါမည္။ လူဝင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရး ဂိတ္နွင့္ အေကာက္ခြန္ဂိတ္မ်ားကိုျဖတ္ျပီးေနာက္၊ ဘာတန္ရိွ တိုးဂိုက္မွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျပီး၊ ( ၁ဝး၁ဝ ) အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ေလဆိပ္မွထြက္ခြါကာ တဆက္တည္း၊ ဘာတန္ရိွ အင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံ တြင္သာမက၊ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ပါအႀကီးဆံုးဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္ကိုသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ( ၁ဝး၃ဝ )ခန္ ့တြင္ ဘာတန္ ၏ နာမည္ေက်ာ္ ီမပ ၾေမုနအ ၤသသိ ွအေ္္ ၾေမုနအ မ်ားသို ့ေလ့လာလည္ပတ္ျပီး၊ ႈုေည ႀငူင်ယ ႕ိေညါ ဳနမငညါယ ဳနမကစကုယ ႀနူငညျသ ကဲ ့သို ့ အင္ဒိုနီးရွားနာမည္ေက်ာ္အစားအစား ေျခာက္မ်ားကိုေစ်းသက္သာစြာဝယ္ယူနိဳင္ရန္ပို ့ေဆာင္ေပး ပါမည္။ ( ၁၁းဝဝ )တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ပိုလိုအဝတ္အထည္အစစ္မ်ားကိုမွရခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္  ဏသူသ ြၽေူစ့ ဴေကမနည ကိုလိုက္လံ   ပို ့ေဆာင္ေပးအုန္းမွာျဖစ္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ ဘာတန္နာမည္ေက်ာ္  ၿပသညပေ ကိတ္မုန္ ့ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းကို ပို ့ေဆာင္ေပးအုံးမွာျဖစ္ပါသည္။ ေန ့လည္စာကို ပင္လယ္စာစားေသာက္ ဆိုင္ တြင္ ပင္လ္၏ အလွကိုခံစားရင္း ပင္လယ္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမွာျဖစ္ပါသည္။ ေန ့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး ေနာက္ ႏာစသမငကာ ဃသူူနခအငသညယ ဏနု ဳသညါ ဃ့ငညန်န ႊနာစူနယ ဥကအ ဴနအ ၾေူူ ္သမ ႀေအငု ( အင္ဒိုနီးရွား ပါတိတ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၊ တီရွပ္မ်ား၊ နာရီမ်ား) ဝယ္ယူနိဳင္ရန္လိုက္လံပို ့ ေဆာင္ေပး မွာျဖစ္ပါသည္။  တေနကုန္လည္ပတ္ေစ်းဝယ္ေလ့လာႀကျပီးေနာက္၊ အင္ဒိုနီးရွားရိုးရာ မာဆတ္ ကို ၂ နာရီခန္ ့ အနွိပ္ခံရန္ပို ့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ျပီးေနာက္၊ ဘာတန္ရိွေခတ္မီေရွာ့ပင္းေမာသို ့လည္ပတ္ေစ်းဝယ္ ႀကပါမည္။ (၁၇း၄၅ )အခိ်န္ခန္ ့တြင္ ညေနစာသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို ့ပို ့ေဆာင္ ဃ့နခု ငည လုပ္ေပး ပါမည္။ တေန ့တာပင္ပန္းမႈမ်ားကိုအိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

စတုတၳေန ့  း ဘာတန္ - စကၤာပူ – မက္လကၠာ ( နံနက္စာ/ေန ့လည္စာ/ညေနစာ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာစားသံုးၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ ဧည့္လမ္း ညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ စကၤာပူ သို ့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ စကၤာပူဆိပ္ကမ္းသို ့ေရာက္လွ်င္ မေလးရွားနိဳင္ငံ၊ ဂ်ဟိုးဘာရူမွတဆင္ ့ မက္လကၠာသို ့ ထြက္ခြါပါမည္။ မက္လကၠာသို ့ေရာက္လွ်င္ ေန ့လည္စာသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ မက္လကၠာျမိဳ ့တုိးခရီး စဥ္ကိုစတင္လည္ပတ္ႀကရာတြင္ ထင္ရွားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာေဟာင္း၊ ေခ်ာင္ဟြန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ဗညအငဆကန ွအမနနအယ ႀကုငအ ဃ့ငညေ ယ ွ. ဏေကူ ြၽနာေငည တို ့ကိုလည္ပတ္ျပီးေနာက္ ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ ညေနစာသံုးေဆာင္ကာ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္အနားယူႀကပါမည္။

 

ပဥၥမေန ့  း မက္လကၠာ - ကြာလာလမ္ပူ – ဃငအပ ႊသကမ ( နံနက္စာ/ေန ့လည္စာ/ညေနစာ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာစားသံုးၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ ဧည့္လမ္း ညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ ကြာလာ လမ္ပူျမိဳ ့သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ ႊတငည ႊသတနမ ( သမ ) ဏနအမသညေ် ႊသတနမ ေရွ့တြင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ ရပ္နားေပး မည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးအမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ ့ေတာ္တိုးခရီးစဥ္ ကိုလည္ပတ္ႀကရာတြင္ ဏေမူငောနညအ ံသက်နယ ၿေအငသညေူ ၾသညကာနညအယ ညေအငသညေူ ၾက်နကာ. ႈညိနစနညိနညအ ွဆကေမနယ ဳငညါ စေူေခနယ ြနာ ွ့သစယ ေညိ ဴသခေူ ဏမသိကခအ  စသည္တို ့တြင္လည္ပတ္ေစ်းဝယ္ႀကျပီးေနာက္ ညေနစာသံုးေဆာင္ ကာ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

ဆဌမေန ့ း ကြာလာလမ္ပူ - ဂ်န္းတင္း ( နံနက္စာ/ေန ့လည္စာ/ညေနစာ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာစားသံုးၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ ဧည့္လမ္းညႊန္ မွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး ေလးရွား နိဳင္ငံ၏ တစ္ခု တည္းေသာ ကာစီႏိုကစားဝိုင္းျဖစ္သည့္ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ် သို႕ ဃေဘူန ျဖင့္ထြက္ခြာပါမည္။ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ် ရွိ ကာစီႏိုကစားဝိုင္းမ်ား၊ ႊ့နာန ဏေမု ဥယ်ာဥ္တြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ် တြင္ ညအိပ္ပါမည္။

 

သတၱမေန ့ း ဂ်န္းတင္း - ကြာလာလမ္ပူ - ီနစေမအကမန ( နံနက္စာ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာစားသံုးၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ ကြာလာလမ္ပူသို ေလဆိပ္သို ့ ထြက္ခြါပါမည္။
ဧည္႔လမ္းညြွန္မွ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္၊၊

 

*** Below 10 pax : Combi with English Speaking Driver cum Guide (in stead of Coach & Guide) ***

 

QUOTATION INCLUDES:  -         

 • Visa fee  and visa service
 • International air ticket ( Ygn – Sin  - KL - Ygn )
 • English Speaking guide
 • Myanmar tour leader
 • Good air-con Car / -         
 • Entrance Fees as mentioned in itinerary / -     
 • Daily ABF &  meals as specific itinerary  
 • Accommodations (Twin/Triple Sharing) at hotel for 5 Nights (with breakfast)/ -          
 • Entrance Fees as mentioned in itinerary –Song of the Sea in Singapore. 
 • Porter age for hotel in / out  -
 • Daily one bottle mineral water per person
 • Passenger's departure fee and fuel surcharge of S$20/pax from Singapore

payable to ferry operator upon collection of boarding pass. 

 • Guide and driver tipping of $2/pax per day during City Tour.

 

 QUOTATION EXNCLUDES:  -         

 • Meals as not specific program /
 • Beverages & Laundry service /
 •  Nature of personal uses

 

Child policy –

 1. Child age from 3-12 years old without bed 60% of Adult fare
 2. Child age from 3-12 years old with an extra bed 80% of Adult fare
 3. Infant age below 3 years old is F.O.C