Vietnum Trip

ဟႏိြဳင္း - ဟာေလာင္း - တမ္ဂူ – ဟြာလူ(  ဝ၅ရက္ / ဝ၄ ည)အိပ္ခရီးစဥ္

              

ပထမေန႕ း    ရန္ကုန္ - ဟႏိြဳင္း
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွညေန (၁၉း၁ဝ)တြင္ထြက္ခြာပါမည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရိွႏိြဳင္းေဘးေလဆိပ္သို႕ (၂၁း၃ဝ) အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး တည္းခိုမည့္ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္သို႕ပို႕ေဆာင္ဃ့နခု ငညလုပ္ေပးပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ဒုတိယေန႕ း     ဟႏိြဳင္း - ဟာေလာင္းပင္လယ္ေကြ့ (နံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး၊ ၁၉၉၄ နွစ္၊ ႕ၿႏွဃဥ ၏ကမၻာ့အေမြအနွစ္ထိမ္းသိမ္းေရး စာရင္းသြင္းခံထားရေသာဟာေလာင္းၿမိဳ႕သို႕ထြက္ခြာပါမည္။ ဟာေလာင္းၿမိဳ႕သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္ တြင္အနီေရာင္ျမစ္ဝွမ္းကိုျဖတ္ေမာင္းရင္း လမ္းေဘးဝဲယာ တဖက္တခ်က္တြင္စိမ္းလန္းေသာစပါးခင္းမ်ားျဖင့္သာယာလွပေသာရွု႕ခင္းကိုၾကည့္ရွု႕ရင္းလိုက္ပါႏိုင္ပါသည္။ဟာေလာင္းၿမိဳ႕ကိုသေဘၤာျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ၄ နာရီၾကာလည္ပတ္ၿပီး လည္ပတ္ေနစဥ္ပင္လယ္စာေန႕လည္စာကိုသေဘၤာေပၚတြင္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။သေဘၤာျဖင့္တံငါရြာ၊ ေခြးရုပ္ေက်ာက္တံုးေတာင္၊ႈႈညခနညခနဘကမညနမ င်ူနအယ ၤငါ့အငညါ ခသသု င်ူနအယ ႊ့နငညဃကညါ ါမသအအသယ ီေက ြသ ဂူနွင့္ီငည့ံကသညါမ်ားကိုေလ့လာလည္ပတ္ၿပီးအျပန္ေနာက္ဆံုး ံေူသညါတ့ေူ္ကိုလည္ပတ္ၿပီး ေပ်ာရႊင္ဖြယ္ ဗဟုသုတရဖြယ္သေဘၤာခရီးစဥ္ကိုအဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္၊ တည္းခိုမည့္ဟိုတယ္သို ့  ထြက္ခြါပါမည္။ ဟိုတယ္ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ျပီး၊ ေခတၲနားေနျပီးေနာက္ညေနစာသံုးေဆာင္ပါမည္။ ဟာေလာင္းတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

တတိယေန႕ း     ဟာေလာင္း - ဟႏိြဳင္း - ဃငအပ ႊသကမ  (နံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ ဟႏြိဳင္းျမိဳ့သို့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ ဟႏိြဳင္းသို့ေရာက္လွ်င္၊ ေန့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး၊ ေန့လည္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖစ္၊ ဟႏြိဳင္းျမိဳ့ေတာ္ခရီးစဥ္ကိုလည္ပတ္ႀကပါမည္။ ဗီယက္နမ္ျပည္သူတို႕၏အၾကားဦးေလးႀကီးဟိုဟု ခ်စ္စႏိုးအမည္တြင္ေန၍သူတို႕၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္အစဥ္စြဲၿမဲေနေသာအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟိုခ်ီမင္းမေသဆံုးမီေနာက္ဆံုးေနထိုင္ခဲ့ေသာ (၁၉၈၈ မွ ၁၉၆၉) ခုႏွစ္ထိေျခတံရွည္အိမ္ေလးႏွင့္သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ေရကန္ငယ္ႏွင့္ ၁၉၅၄ မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ထိ ဟိုခ်ီမင္းေနထိုင္သြားခဲ့ေသာတစ္ထပ္တိုက္ေလးမ်ားတည္ရွိပါသည္။ ံသခ့ငာငည ဃသာစူနထသို႕ေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။ ¤င္းေနာက္ ဟိုခ်ီမင္းျပတိုက္ႏွင့္အမွတ္တရေနရာမ်ားကိုဆက္လက္ေလ့လာပါမည္။ ျပတိုက္အတြင္းခန္းမႀကီးထဲ၌ ဟိုခ်ီမင္းရုပ္ထုႀကီးတည္ရွိ၍ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္း၏ စြမ္းေဆာင္မွု႕မ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တခမ္းတနား ျပသထားသည္မ်ားကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။ ¤င္းေနာက္ဘုရားတစ္ဆူတြင္ဘုရား၁၆ဆူေပါင္းထားေသာဘုရားကိုေလ့လာဖူးေမွ်ာ္ၿပီးေနာက္၊ ံသေညဳငနာကန္နွင့္ အနီးတဝိႈက္ ကိုေလ့လာလည္ပတ္ဓါတ္ပံုရိုက္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ဘုရား ေက်ာင္းဟုနာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားေသာေဘာလ္ပင္ပံုစံေမွ်ာ္စဥ္ပံုသ႑န္ရိွေသာ ၿါသခ ွသညဘုရားေက်ာင္း၊ မွင္တိုင္၊ အနီေရာင္ေဆးခ်ယ္ထား ေသာံကခဝါးတံတားမ်ားကိုေလ့လာျပီးေနာက္၊ ၃၆လမ္းေဟာင္းမ်ားကိုလမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္း ( ဥူိ ွ်ကေမအနမ )သို့မဟုတ္ ီသညါ ဌကေညေစ်း တြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ေရထဲတြင္ကျပေဖ်ာ္ေသာဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ရုပ္ေသးျပပြဲမ်ားကိုၾကည့္ရွု႕ပါမည္။ ဟိုတယ္သို႕ျပန္၍အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

စတုတၴေန႕ း    ဟႏိြဳင္း - ႊော ဃေလန ( တမ္ဂူ ) – ံသေူက ( ဟြာလူ ) (နံနက္/ေန႕လည္/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ ဟႏြိဳင္းျမိဳ့မွ ၂ နာရီႀကာကားေမာင္းသြားရျပီးေနာက္သေဘၤာငယ္ေလးျဖင့္တဆင့္ျပန္သြားရေသာရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္သဘာဝအလွ မ်ားျဖင့္ေအးခ်မ္းစြာရိွေနေသာတမ္ဂူ ( ဂူသံုးဂူ ) ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ လွပလြန္းေသာသဘာဝရႈခင္းမ်ား ေႀကာင့္နိဳင္ငံျခားသားအမ်ားအျပားသြားေရာက္လည္ပတ္ဓါတ္ပံုရိုက္ႀကေသာနာမည္ႀကီးထင္ရွားေသာေနရာျဖစ္ပါ
သည္။  အရသာရိွေသာေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္တမ္ဂူ မွအျပန္လမ္းခရီးတြင္ ၁ဝ ရာစုကတည္ေဆာက္ထားေသာံသေ ဴက ေရွးေဟာင္းျမိဳ့ေတာ္ကိုေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။ အျပန္တြင္ ေစ်းဝယ္ရန္ေခတၱရပ္နားေပးပါမည္။ ညစာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို့ျပန္ကာအနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ပဥၥမေန႕ း        ဟႏိြဳင္း  - ရန္ကုန္ (နံနက္စာ/ေန့လည္စာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာအလွပဆံုးႏွင့္အႀကီးမားဆံုး ျပတိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာႏအ့ညသူသါပ ၾက်နကာကိုလိုက္လံျပသပါမည္။ ျပီးေနာက္ႀေ ီငည့ ွဆကေမနယ ံသ ဃ့င ၾငည့ ၾေက်သူနကာ (ဃူသ်န သည ၾသညိေပရၤမငိေပ)ရ ြၽန်ငိနညခနယ ဥညန ဏငူူေမ ဏေါသိေ. ႊ့နည စမသခနနိ အသ လင်ငအ ႊမေည ွ်ကသခ ဏေါသိေတို့ကိုေလ့လာလည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ေန့လည္စာကိုစားေသာက္ဆိုင္တြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ဧည့္လမ္းညႊန္မွေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။

 

ခရီးစဥ္ေစ်းႏွဳန္း( ႕ွ$ )   ျဖင္ ့  ( တစ္ဦးလွ်င္က်သင့္သည့္ေငြမ်ား )

QUOTATION

Travel period: High season ( 01 Jan – 30 Apr 2015 & 01 Oct – 31 Dec 2015 )

TOUR CODE

HOTEL

Price / Per Pax(USD)
Based on TWN/DBL/TPL sharing

SGL SUPP

TIP

Option

2-3 pax

4-6 pax

7-9 pax

10-14 pax

15 + 1 FOC

20 + 1 FOC

25 + 1 FOC

VCN04
5D4N – Hanoi/Halong/Tamcoc

3*

Lower

550

420

370

350

320

299

294

70

15

Higher

580

470

410

380

350

320

305

85

 

 

Hanoi City Tour
Halong Boat Trip 
Tamcoc Day Trip
4B/3L/3D

 

 

 

 

 

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ေလဆိပ္အႀကိဳ / အပို့
•    ျမန္မာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္( လူဦးေရ ၁ဝ ဦးမွစျပီး လိုက္ပါပါမည္။ )
•    ဏမသ္န််ငသညေူ ဴသခေူ ႊသကမ ြကငိန
•    ံသအနူနွင့္ႀက္္နအ  ႀမနေု္ေ်အ
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာေန့လည္စာနွင့္ညေနစာမ်ား
•    ခရီးစဥ္လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ဏမငလေအန  ဗငမ ဃသညိငအငသညနိကားမ်ား
•    ဏမငလေအန ႀသေအ ငည ့ေူငညါ ႀေပ ိေငူပ ာငညနမေူ တေအနမ စနမ စနမ်သည သညန ဘသအအူန

 

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ႈညအနမညေအငသညေူ ဗငမ အငခုနအ ေညိ ဗငမစသမအ ႊေထ ( ႔ေညါသည – ံေညသင – ႔ေညါသည )
( ႀပ ဠငနအညော ဗငမ ူငညန န်အငာေအန ခသ်အ ၚ  ြၽသကညိ ေဘသကအ ၃၈ဝ ႕ွီ )
•    ဴေကညိမပ ွနမလငခန ေညိ ႀနလနမေါန်
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပမထားေသာလည္ပတ္မႈမ်ားနွင့္ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းခမ်ား နွင့္ဏသမအနမ  ဃ့ေမါန်
•    ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား

ဏမသါမော- ၂ၚ ဟိုခ်ီမင့္စီတီး – မူေနကမ္းေျခ - ဒါလက္ေတာင္ေပၚ ( ၅ )ရက္ခရီးစဥ္
ေစ်းႏႈန္းမ်ား
-    လူဦးေရ  ၃ ဦး မွ ၅ ဦးႀကားရိွလွ်င္တစ္ဦးကို    ( ၄၈ဝ ) ႕ွီ
-    လူဦးေရ၆ ဦး မွ ၉ဦးႀကားရိွလွ်င္တစ္ဦးကို        ( ၄၃ဝ ) ႕ွီ

-    လူဦးေရ  ၁ဝ ဦး မွ ၁၅ ဦးႀကားရိွလွ်င္တစ္ဦးကို    ( ၄၂ဝ ) ႕ွီ  
တငအ့ အ့မသကါ့သကအ ၾပေညာေမ ႊသကမ ဴနေိနမ

 

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ေလဆိပ္အႀကိဳ / အပို့
•    ျမန္မာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္( လူဦးေရ ၁ဝ ဦးမွစျပီး လိုက္ပါပါမည္။ )
•    ဏမသ္န််ငသညေူ ဴသခေူ ႊသကမ ြကငိန
•    ံသအနူနွင့္ႀက္္နအ  ႀမနေု္ေ်အ
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာေန့လည္စာနွင့္ညေနစာမ်ား
•    ခရီးစဥ္လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ဏမငလေအန  ဗငမ ဃသညိငအငသညနိကားမ်ား
•    ဏမငလေအန ႀသေအ ငည ့ေူငညါ ႀေပ ိေငူပ ာငညနမေူ တေအနမ စနမ စနမ်သည သညန ဘသအအူန

 

အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာအရာမ်ား
•    ႈညအနမညေအငသညေူ ဗငမ အငခုနအ ေညိ ဗငမစသမအ ႊေထ ( ႔ေညါသည – ံသ ဃ့င ၾငည့ ဃငအပ – ႔ေညါသည )
( ႀပ ဠငနအညော ဗငမ ူငညန န်အငာေအန ခသ်အ ၚ  ြၽသကညိ ေဘသကအ ၃၈၅ ႕ွီ )
•    ဴေကညိမပ ွနမလငခန ေညိ ႀနလနမေါန်
•    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပမထားေသာလည္ပတ္မႈမ်ားနွင့္ ဝင္ေႀကးမ်ား
•    ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းခမ်ား နွင့္ဏသမအနမ  ဃ့ေမါန်
•    ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား