Vietnam - Cambodia - Thailand

CambodiaVietnamThailand

 

Day 1 ရန္ကုန္ – ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ – ပိြဳင္ပက္ - ဆီရမ္ရိ ( ကေမၻာဒီးယား )  ( ညေနစာ )
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ၿသု ဗငမ ေလေႀကာင္းလိုင္းျဖင့္နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ထြက္ခြာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ီသကညါ ၾကနညါ ႈညအူ’ ဗငမစသမအ သို႕ ( ၀၉း၅၀ ) အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရိွပါမည္။  ေလဆိပ္တြင္မိမိတို ့ ဘန္ေကာက္ရိွ ေအးဂ်င့္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ ကားေမာင္းခ်ိန္ ( ၄ ) နာရီခန့္ႀကာျမင့္ေသာ၊ ဘန္ေကာက္ - ကေမၻာဒီးယား  နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ပိြဳင္ပက္နယ္စပ္ သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ နယ္စပ္ဂိတ္သို ့ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လိုအပ္သည့္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးျပီးေနာက္၊ မိမိတို ့မွ နယ္စပ္လ၀ကကိုျဖတ္ပါမည္။ ပိြဳင္ပက္ - ကေမၻာဒီးယားတြင္ ကေမၻာဒီးယား ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုၿပီး၊ ကေမၻာဒီးယားနိဳင္ငံ၊   ဆီရမ္ရိျမိဳ့သို႕ထြက္ခါြပါမည္။ ေန ့လည္ ( ၁၄း၃၀ )အခ်ိန္ ခန္ ့တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ ျမိဳ ့ေတာ္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ကမၻာတြင္ထင္ရွားေသာ၊ အန္ေကာ၀ပ္ ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းရိွရာ၊ ဆီရမ္ရိျမိဳ ့ေရာက္ရွိပါမည္။ ဆီရမ္ရိျမိဳ့ သို ့ ေရာက္လွ်င္တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သို႕ ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ဃ့နခု-ငည ျပဳလုပ္ေနစဥ္မိမိတို့မွ ဟိုတယ္ဧည့္ခန္းမတြင္ေခတၲနားေနနိဳင္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလိုက္လံပို ့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ကာ၊ အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။ ဆီရမိရိတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၂ ၚ ဆီရမ္ရိ - ဃငအပ အသကမ ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳကာ၊ နံနက္ခင္းပိုင္း အေနျဖင့္ ဗညါုသမ လြင္ျပင္က်ယ္ေပၚရိွမ်ားျပားၿပီး ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ဘုရားမ်ားအား ၾကည့္ရႈ၊ ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါမည္။ ေက်ာင္းေတာ္၏ပရ၀ဏ္သည္ ံနခအေမန် ေပါင္း ၈၁ ခု ရိွၿပီး ေဘက်င္းၿမိဳ႕၏ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္၀င္းမွ်ရိွသည္။ ထူးျခား ၿပီးမတူကြဲဲျပားသည့္ ေမွ်ာ္စင္ငါးခု၏ ပံုအား ဃောဘသိငေ ႏိုင္ငံအလံေတာ္၌ ရိုက္ႏိွပ္ထားသည္ကိုလည္းသိရကာ၎င္းတို႕ မွာ ေရွးခမာလူမ်ဳိးတို႕၏ ဗိသုကာပညာရပ္ထြန္းကားပံုတို႕အား သမိုင္းပညာရွင္းမ်ားမွျပင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ၁၂ ရာစုႏွစ္၏ေျပာင္ေျမာက္သည့္ မူရင္းလက္ရာမ်ားျဖစ္သည္။  ၾကည့္ရႈလွည့္လည္ၿပီးပါက ေန႕လည္စာအား ေဒသခံစား ေသာက္ဆိုင္၌သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႕ခင္းပိုင္းတြင္ ၁၂ ရာစုႏွစ္ ဗညါသမ ႊ့သာ ၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈ႕ၾကပါမည္။ ေတာင္ဘက္မုဒ္တြင္ သမုဒရာၾကီးအား ေမႊလည့္ေတာ့မည့္အလား ထုဆစ္ထားသည့္ ၾကီးမားသည့္ ရုပ္ထုၾကီး၊ ထူးျခားစြာ ၂၀၀ ေသာ အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ဗလသူသုငအန်လေမေ ရုပ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၅၄ ခုေသာ နန္းေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ ေတာ္၀င္ နန္းရိုး၊ ဆင္ေလွကားထစ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈ႕ၿပီး ညေနစာအား ေဒသခံစားေသာက္ ဆိုင္တြင္ ဃောဘသိငေည လူမ်ဳိးတို႕၏ ဗစ်ေမေ ကပဲြအားၾကည့္ရႈ႕ရင္းေပ်ာ္ရႊင္စြာသံုးေဆာင္ၾကျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့     ျပန္လည္၀င္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူႀကပါမည္။ ဆီရမိရိတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၃ ၚ ဆီရမ္ရိ – ဖႏြမ္းပင္ ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳကာ၊ ကေမၻာဒီးယား  နိဳင္ငံ၏ျမိဳ ့ေတာ္၊ ဖႏြမ္းပင္ သို႕ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ထြက္ခြာပါမည္။ ဳောစသညါ ႊ့သာ ခရိုင္သို႕ေရာက္တြင္ ွစနေည ဳောစသညါ ဳိနင ဟုေခၚေသာနာဂါတံတားသို႕လည္းလည္ပတ္ ၾကည့္ရႈႀကပါမည္။ ဖႏြမ္းပင္သို႕ ေရာက္လွ်င္ ဧည့္လမ္း ညႊန္မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုျပီး တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သို႕ ၀င္ေရာက္ ဃ့နခု-ႈည ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေန႕လည္စာအား ေဒသခံစား ေသာက္ဆိုင္၌ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ မႊန္းလႊဲပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ ေငြဘုရားႏွင့္၊ ျမိဳ႕ေဟာင္းဘက္၌တည္ရိွသည့္ ဘုရင္ ၿသမသိသာ မွ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္သို႕ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ၾကပါမည္။ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္အတြင္း တည္ရိွသည့္ ေငြဘုရား၏ အမည္ေခၚတြင္ျခင္းမွာ ၎င္း၏ ၅၀၀၀ ေသာ ေငြျပားမ်ားျဖင့္ ခင္းထားေသာ ၾကမ္းခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေငြဘုရားတြင္ ကီလိုဂရမ္ ၉၀ ခ်ိန္ရိွသည့္ ေရႊအတိေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္၊ ၁၇ ရာစုမွ ျမဘုရားႏွင့္ သလင္းေက်ာက္ျဖင့္ထုဆစ္ထားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားအားထားရိွေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ညေနဆည္းဆာေန၀င္ခ်ိန္အား ၀ပ္ဖႏြမ္ ( ႊၽေအ ဏ့ညသာ ) ေက်ာင္းေတာ္ေပၚမွ ၃ လိုင္းအျဖင့္ျမင္ ေတြ႕ရ သည့္ ဖႏြမ္းပင္၏ ရိပ္သာလမ္းမ်ားအားၾကည့္ရႈကခံစားပါမည္။ ေဒသခံစားေသာက္ဆိုင္၌ ညေနစာအားသံုးေဆာင္ ၾကၿပီး ေနာက္ဟိုတယ္သို႕ ျပန္ကာအနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၄ ၚ ဖႏြမ္းပင္ – ၾသခႀေင နယ္စပ္ - ဟိုခ်ီမင့္စီတီး ( ဗီယက္နမ္နိဳင္ငံ ) ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္ပိုင္း၌ပင္ ကိုယ္ပိုင္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၾသခ ႀေင ေခၚ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္သို႕ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ၾသခ ႀေင သို႕ ေရာက္လွ်င္ ဂုခ်ီခရိုင္သို႕ ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ ေန႕လည္စာသံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ ဂုခ်ီေျပာက္က်ား တပ္သားမ်ား၏ေျမေအာက္ရြာအား၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ၾကပါမည္။ ဤေနရာသည္ႏွစ္ရွည္စစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေဖာက္လုပ္ ထားသည့္ေသြးေျမက်စစ္ေျမျပင္တူးေျမာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္လုမ်ိဳးေဒသခံမ်ားမွ ွေငါသည ဟုေခၚေသာဟိုခ်ီမင္း ျမိဳ႕ေတာ္သို႕ ေရာက္လွ်င္ တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္၌ ဃ့နခု-ငည လုပ္ယူျပီး၊  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏အသည္းႏွလံုးျမီဳ႕ေတာ္၊ လူအမ်ားပ်ားပန္းအခတ္ဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟိုခ်ီမင္း၌ ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၅ ၚ ဟိုခ်ီမင့္စီတီးတိုး  - ၾသခႀေင နယ္စပ္ – ဖႏြမ္းပင္ ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္စာသံုးေဆာင္ၾကျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ ဟိုတယ္မွ တခါတည္း ဃ့နခု သကအ လုပ္ကာ နံနက္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္၊ ဟိုခ်ီမင့္စီတီးတိုးကိုလည္ပတ္ရာတြင္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း နန္းေတာ္အျပင္ ၁၉ ရာစု ျပင္သစ္ကိုလုိနီေခတ္၌တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿသအမန ီောန ဃေအ့နိမေူ ႏွင့္ စက္ဆုတ္ ဖြယ္စစ္ကာလမ်ားမွ စစ္<ကင္းစစ္က်န္ျဖစ္သည့္ ဗုံးမ်ား၊ စစ္ကားမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား ျပသထားသည့္ စစ္က်န္ျပတိုက္သို႕ ၀င္ေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ဠငည့ ၿါ့ငနာ ဘုရားအား၀င္ေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ၾကျပီးေနာက္၊ ေန႕လည္စာကို ေဒသခံစားေသာက္ဆိုင္၌သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန ့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ကေမၻာဒီးယားသို ့ျပန္လည္ထြက္ခြါရန္၊  ၾသခႀေင နယ္စပ္သို႕ထြက္ခြါပါမည္။ ၄င္းနယ္စပ္ဂိတ္သို ့ ေရာက္လွ်င္ ဃောဘသိငေ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုကာ၊ တည္းခိုမည့္ဟိုတယ္သို ့ပို ့ေဆာင္ျပီး၊ ဟိုတယ္၌ ဃ့နခု-ငည လုပ္ေပးပါမည္။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္ရလွ်င္ ေထာင္၊ ေသာင္းေသာ သြင္းကုန္^ ပို႕ကုန္မ်ားအျပင္ အစားအစာမ်ားမွ အစ အ၀တ္အထည္၊ လက္၀တ္ရတနာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၤေညခပ ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားမွအဆံုးရရိွႏိုင္သည့္ ဃနညအမေူ ၾေမုနအ သို႕ပို ့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ျပီးေနာက္ ညေနစာသံုးေဆာင္ႀကျပီး၊ ဟိုတယ္သို ့၀င္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။  ဖႏြမ္းဘင္ျမီဳ႕၌ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၆ ၚ ဖႏြမ္းပင္ – ပိြဳင္ပက္ – ပတ္တရား ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွ ဃ့နခု-သကအ လုပ္ကာ၊  (၈း၀၀) နာရီတြင္ ၃^၄ နာရီမွ် ကားေမာင္းရသည့္  ကေမၻာဒီးယား-ထိုင္း နယ္စပ္   ဏသင ဏနအ သို႕ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေန႕ခင္းပိုင္း (၁၁း၀၀) နာရီ ခန္႕ ထိုင္းနယ္စပ္သုိ႕ ေရာက္လွ်င္ ေန႕လည္စာသံုးေဆာင္ၾကၿပီးေနာက္၊ တဆက္တည္း နာမည္ေက်ာ္ အေရွ႕တိုင္း ဟာ၀ိုင္ရီ ဟုတင္စားေခၚေ၀ၚေသာ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ နွင့္ ပြိဳင္ပက္နယ္စပ္ဂိတ္သြားရာလမ္းတြင္ တည္ရိွေသာ၊ ပတ္တရား ျမိဳ ့သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ တည္းခိုမည့္  ြသူိနည ႀနေခ့ ံသအနူ သို ့၀င္ေရာက္ ဃ့နခု ငည လုပ္ျပီးေနာက္တြင္ ေရကစားျခင္း၊ အနားယူျခင္းမ်ား ကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုျပဳလုပ္နိဳင္ပါသည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ ျပီးလွ်င္၊ နာမည္ေက်ာ္ ႊၽေူုငညါ ွအမနနအ ကို လည္ပတ္ႀကျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့၀င္ေရာက္ကာအိပ္စက္အနားယူပါမည္။ ပတၱရားတြင္ ညအိပ္ပါမည္။      ( မွတ္ခ်က္– နယ္စပ္ဂိတ္သည္ နံနက္ ၇ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအတြင္းသာဖြင့္ထားပါသည္။ )

 

ီေပ ၇ ၚ  ပတ္တရား - ဃသမေူ ႈ်ူေညိ – ၿသသည ၿသသသ့  ြေမိနည  ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ နံနက္ (၀၉း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုျပီး၊  လွပခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဃသမေူ ႈ်ူေညိ သို႕ ဏကဘူငခ ၤနမမပ  ႀသေအ ျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ေရကူးျခင္း၊ ေရငုတ္ျခင္း၊ ရြက္ေလွစီးျခင္း၊ ေရကစားျခင္းစသည္ျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာအနားယူ၊ အပမ္းေျဖနိဳင္ ပါသည္။ ျပီးေနာက္ ဃသမေူ ႈ်ူေညိ မွ ပတ္တရားသို ့ျပန္လည္ထြက္ခြါကာ၊ နာမည္ေက်ာ္ႏြန္နပန္းဥယ်ဥ္တြင္ ေန႕လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီး၊ ဆင္လိမၼာျပပြဲ ႏွင့္ ထိုင္းရိုးရာကပြဲမ်ားကိုၾကည့္ရွု႕ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ႏြန္နပန္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးအမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကာ၊ လည္ပတ္ႀကည့္ရႈျပီးေနာက္၊ ပတ္တရားကမ္းေျခတြင္ ေရကူးျခင္း၊ ေရငုတ္ျခင္း၊  ရြက္ေလွစီးျခင္း၊ ေရကစားျခင္းစသည္ျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာအနားယူ၊ အပမ္းေျဖနိဳင္ပါသည္။ ညေနစာသံုး ေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။ ပတၱရားတြင္ ညအိပ္ပါမည္။      

 

ီေပ ၈ ၚ  ပတ္တရား - ဘန္ေကာက္ – အယုဒၶယ - ဘန္ေကာက္  ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ ဘန္ေကာက္သို ့ထြက္ ခြါပါမည္။ လမ္းတြင္ ဘုရင့္သားေတာ္မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္ တည္ထားေသာ ေလဆာဘုရားကို ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ ျပီး၊ ထိုင္းျမိဳ ့ေတာ္ေဟာင္း အယုဒၶယျမိဳ ့သို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ထြက္ခြါပါမည္။ အယုဒၶယျမိဳ ့သို ့ ေရာက္လွ်င္ တဆက္တည္း၊ ဘန္ပအင္းနန္းေတာ္ (ရာမဘုရင္၅၏ေႏြရာသီနန္းေတာ္)၊  ႊၽေအ ႔ေင ဃ့ေင ၾသညါုသူ တို ့ကိုစတင္ေလ့လာ လည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ေန ့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန ့ လည္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ ႊၽေအ  ဏမေ်မင်ေ ညစ့နခ့ ယ ဗညခငနညအ ဃငအပ သ္ ဗပကအ့ေပေ မ်ားကိုထပ္မံလည္ပတ္ေလ့လာျပီးေနာက္၊ အယုဒၶယျမိဳ ့မွ ျပန္လည္ထြက္ခါြပါမည္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္လွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ ၾႀဳ နွင့္ ွငော ဏေမေါသည တို ့ တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်း၀ယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာ ကို ထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဧည့္ခံပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို ့ ၀င္ေရာက္အိပ္စက္ အနားယူ ပါမည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၉ ၚ  ဘန္ေကာက္ - ီမနော ႊၽသမူိ  ( နံနက္^ေန ့လည္^ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ဧည့္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ နံနက္ (၀၉း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊
နာမည္ေက်ာ္ ျမေက်ာက္ျဖင့္ ထုဆစ္ထားေသာ ျမဘုရားနွင့္ ျမဘုရားသီတင္းသံုးရာေနရာ ဘုရင့္နန္းေတာ္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာဖူးေမွ်ာ္ႀကပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာအိပ္မက္ကမၻာ  ီမနော ႊၽသမူိ  သို ့ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လိုက္လံ ပို႕ေဆာင္ေပးပါမည္။ ( ီမနော ႊၽသမူိ ) ထဲတြင္ ေန႕လည္စာ ဘူေဖးကို အရသာရွိရွိ သံုးေဆာင္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ စြာလည္ပတ္၊ ၾကည့္ရွု႕ရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေခတ္မီကစားကြင္းမ်ားတြင္ ကစားနိဳင္၊ အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဧည့္လမ္းညြန္မွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ဏူေအငညကာ  ွ့သစစငညါ ၾေူူ သို႕ပို႕ ေဆာင္ေပး ပါမည္။ ဏူေအငညကာ  ွ့သစစငညါ ၾေူူ တြင္ေစ်း၀ယ္ရင္း ညေနစာကိုပါသံုးေဆာင္ပါမည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၁၀ ၚ  ဘန္ေကာက္ –  ွေ္ေမင ႊၽသမူိ – ီနစေမအကမန   ( နံနက္^ေန ့လည္စာ )
ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္  း ၿသုေငမ ီနစေမအကမန ္ူငါ့အ ၚ ဘပ ၾဗႈ ၂၀ၚ၁၀ စာ -၂၁ၚ၃၅ စာ
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နံနက္ ( ၀၉း၃၀ ) ခန္ ့တြင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊  ွေ္ေမင ႊၽသမူိ နွင့္ ၾေမငညန ဏေမု သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ ေန ့လည္စာကို ွေ္ေမင ႊၽသမူိ ထဲတြင္ ဘူေဖးသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဏေမု ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအနားယူျခင္း၊ ေဆာကစားျခင္း၊ လွည့္လည္ႀကည့္ရႈျခင္း၊ အမွတ္ တရဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္းအစရိွသည္မ်ားျပီး ေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ေလဆိပ္သို ့ပို ့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။ ည ( ၁၉း၁၅ ) အခ်ိန္တြင္ ၿဥဳ ဗငမ ျဖင့္ ဘန္ေကာက္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ သို ့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။

 

-----------  ခရီးစဥ္ျပီးဆံုးပါမည္  ------------

 

Price in US Dollar ( Per person )

HOTEL

2

3-6

7-9

10-15

16-19

20-24

25-29

S.S

Claremont + Salita+Hoang Hai Long*3

1700

1500

1380

1320

1200

1100

980

135

Starry Angkor+Green Palace+Ramana*4

1800

1600

1480

1420

1300

1200

1080

225

 

Note:  The same category of each hotel can be change upon requested and availabilities. We would like to inform you that guest for 6 pax and below,  we have to use public bus from Siem Reap to Phnom Penh.

 

 

Cambodia location

Hotel  in Siem Reap

3 Star

Claremont Angkor Hotel

www.claremontangkorhotel.com

4 Star

Starry Angkor

www.starryangkorhotel.com

 

Hotel  in Phnom Penh

3 Star

Salita Hotel

www.salitahotel.com

4 Star

Green Palace Hotel

 

 

SERVICE INCLUSION FOR TOUR

 • International Flight Ticket ( Yangon- Bangkok -Yangon ) by NOK AIR or MAI or Golden Myanmar or Air Asia / Accommodation as mentioned in the tour program
 • English speaking guide / Meal as per Itinerary / Transportation with A/C
 • Myanmar Tour Leader start from 10 PAX / Entrance Fee as per itinerary
 • Mineral Water per pax by per bottle

 

SERVIC EXCLUSION FOR TOUR

 • Travel Insurance / Drinks during meal / Personal Expenses
 • Tippings for guide & driver (compulsory at  3 USD/pax/day)
 • All other services not mentioned in the tour program

Child Policy

 • Children under 2 years old free of charge.
 • Children without bed 50% of adult fare.
 • Children with bed 75% of adult fare.
 • Children 12 years old charge 100 % of adult fare.

 

................................................................................................................

Vietnam location

Hotel  in Saigon

3 Star

Hoang Hai Long Hotel or similar

 

4 Star

Ramana Hotel or Similar

 

 

Notes:

 • Above rates are quoted in US dollar and Netnet per person, non-commissionable
 • Above rates are Not applied for Lunar Tet and National Holidays
 • Infant below 2 years old: Free of charge, sharing room with their parents
 • Child from 2 to below 12 years old: 75% adult rates, sharing room with their parents
 • Child TWN & child from 12 years above: 100% adults rates, TWN sharing room with adults