Korea - Japan - Vietnam

ကိုရီးယား-ဂ်ပန္–ဗီယက္နမ္( ၃ ) နိဳင္ငံခရီးစဥ္ ( ၁၃ရက္ / ၁၂ ည )

ီေပ ၁)  ၚ ကိုရီးယားနိဳင္ငံ  - အင္ခြၽန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို့ေရာက္သည့္ေန့နွင့္ဆိုးလ္ျမိဳ ့ လည္ပတ္မႈ ( ေန့လည္ / ညေနစာ )
ကိုရီးယားနိဳင္ငံေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ( ဝ၆း၃ဝ )တြင္၊ ဆိုးလ္ျမိဳ့ရိွအင္ခြၽန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို ့ ေရာက္ရိွပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ထြက္ခြါခြင့္လုပ္ျပီးေနာက္၊ ေလဆိပ္ရိွဧည့္ႀကိဳခန္းမတြင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျပီး၊ တဆက္တည္း၊ ကိုရီးယားနိဳင္ငံျမိဳ့ေတာ္၊ ဆိုးလ္ျမိဳ ့ ကိုတေနကုန္လည္ပတ္မႈ( ၤကူူ ီေပ ႊသကမ ) ကိုစတင္ပါမည္။ လည္ပတ္မည့္ေနရာမ်ားမွာ –ႈည်ေိသညါ ဃကူအကမေူ ွအမနနအယ ၿော်ေါသူ ၤသူု ဠငူူေါနယ ၿ ႊသတနမ ( ဥဘ်နမလေအသမပ )ယ ဃ့နသညါါပန ွအမနော ေညိ ြတေညါတ့ောကညရင္ျပင္တို့ကိုလည္ပတ္ႀကျပီးေနာက္၊ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို  ့ဝင္ေရာက္၊ ဃ့နခု ငည လုပ္ကာ အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၂)  ၚဆိုးလ္ျမိဳ့လည္ပတ္ ေစ်းဝယ္သည့္ေန ့( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ လိုေတးေဝါသိမ္းပတ္ ( ဴသအအန ႊၽသမူိ ႊ့နာန ဏေမု ) ကိုစတင္လည္ပတ္ပါမည္။ျပီးေနာက္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ကိုရီးယားနိဳင္ငံကိုစတင္ ေစ်းဝယ္္ႀကပါမည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မွဗာနအ့ပ်အ ၤေခအသမပယ ဃသ်ာနအငခ ွ့သစယ ီကအပ ၤမနနနွင့္ေျမာင္ေဒါင္းေစ်းလမ္းတို့ကိုလိုက္လံပို့ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေစ်း ဝယ္နိဳင္္ပါသည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၃)  ၚ ဆိုးလ္ – ေဂ်ဂ်ဴး ( ေလယဥ္ျဖင့္ )  ( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊တခါတည္း ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ ကိုရီးယားနိဳင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်င္ဆင္း ျပခန္း ႏွင့္အလွကုန္မ်ား ကိုေရာင္းခ်ေသာ ွ့သစစငညါ ၾေူူ  မ်ားသို့သြားေရာက္လည္ပတ္ေစ်းဝယ္ျပီး၊ ေဂ်ဂ်ဴးကြၽန္းသို့ထြက္ခြါရန္၊ ေလဆိပ္သို့ဆင္းပါမည္။ ေဂ်ဂ်ဴးကြၽန္းသို့ေရာက္လွ်င္၊ တဆက္တည္တယ္ရီဘယ္ယာျပတိုက္၊ ေခ်ာင္ခ်ိယြန္းေရတံခြန္၊ ဂ်ဴဆန္းေခ်လီသို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္၊ ဃ့နခု ငည လုပ္ကာ အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၄)  ၚ ေဂ်ဂ်ဴး ( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ ေဂ်ဂ်ဴးကြၽန္းကိုတေန့တာလည္ပတ္ႀကပါမည္၊။ လည္ပတ္မည့္ေနရာမ်ားမွာဲနျက ၤသူုူသမနနွင့္ သဘာဝသမိုင္းျပတိုက္သို ့ သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ျပီး၊ ထူးဆန္းစြာမီးေတာင္တြင္နဂါးဦးေခါင္းပံုစံျဖစ္ေပၚေနေသာေက်ာက္ (႔သကညါိကော) ကိုသြားေရာက္ေလ့လာႀကပါမည္။ ေက်ာက္ေဆာင့္ကမ္းေျခတေလွ်ာက္တြင္အျဖဴေရာင္ဘန္ဂလိုမ်ားနွင့္လွပေသာေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားေႀကာင့္လည္း ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား အပန္းေျဖေနရာအျဖစ္ထင္ရွားေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေန့လည္စာကို( ၁၂းဝဝ )တြင္ ( ွနေ္သသိ ွအနော ဏသမအ ) ကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္တြင္ေခတၲအနားယူပါမည္။ ေန့လည္ ( ၂ း၃ဝ ) ခန့္ေလာက္တြင္ ဂ်ဲဂ်ဴးကြၽန္း၏ထူးျခားလွေသာေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္ သဘာဝအလွမ်ား နွင့္ ဂ်ဲဂ်ဴးကြၽန္း တြင္ရိွခဲ့ေသာ၊ ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ သဘာဝတိရိစၧာန္မ်ား၊ကြၽန္းသူကြၽန္းသားတို ့ ၏ယဥ္ေက်းမႈတို့ကိုတေနရာထဲတြင္ အံ့ႀသဖြယ္ႀကည့္ျမင္ေလ့လာနိဳင္ေသာသဘာဝ သမိုင္းျပတိုက္သို့သြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။ ျပီးေနာက္ကမၻာနိဳင္ငံေပါင္းစံုမွသစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားျဖင့္၊ ကမၻာအဆင့္မီရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဟယ္လင္ပန္းျခံသို့သြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ပန္းျခံထဲတြင္ရွားပါးငွက္မ်ား၊ အလြန္လွပေသာ သဘာဝလိႈဏ္ဂူ မ်ား၊  သဘာဝေက်ာက္မ်က္အလွမ်ားကို ေလ့လာႀကည့္ရႈနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးးျဖစ္ေသာတေစၧလမ္း ဟုထင္ရွားသည့္ေတာင္အဆင္း လမ္းေလးကိုသြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။ ထိုေနရာအနိမ့္ပိုင္းတြင္ကားကိုစက္ရပ္ထားပါကသူ့အလိုအေလွ်ာက္အေနာက္ျပန္ကာကုန္းေပၚသို့တက္သြားေလ့ရိွသျဖင့္ထူးျခားဆန္းႀကယ္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ညေနစာကို ဂ်ဲဂ်ဴးကြၽန္း၏ထင္ရွားေသာငါးကင္ျဖင့္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္တည္းခိုမညဟိုတယ္သို့သြားေရာက္ျပီး၊ ဟိုတယ္ဝင္ခြင့္ကို ဧည့္လမ္းညႊန္မွျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၅)  ၚ ေဂ်ဂ်ဴး - အိုဆာကာ ( ေလယဥ္ျဖင့္ ) – နာဂိုရာ (နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ဂ်ပန္နိဳင္ငံ၊ အိုဆာကာျမိဳ့သို ့ ထြက္ခြါပါမည္။ ကန္ဆိုင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို့ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျပီး၊ တဆက္တည္း အိုဆာကာရဲတိုက္၊ ေဒါတြန္ဘူရီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ အေမရိကန္ေက်းရြာနွင့္အိုဆာကာ၏ အထင္ရွားဆံုးစည္ကားရာေနရာွ့ငည်ေငဘေ့်ငသို့သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ျပီးေနာက္နာဂိုရာျမိဳ့သို ့ ဆက္လက္ထြက္ခြါပါမည္။ နာဂိုရာသို့ေရာက္လွ်င္ ဟိုတယ္သို ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ျပီး၊အိပ္စက္အနားယူပါမည္။ နာဂိုရာတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ၆)  ၚ နာဂိုရာ– ဖူဂ်ီေတာင္ကားျဖင့္– နာဂိုရာ( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊နာမည္ေက်ာ္ဖူဂ်ီေတာင္သို ့ သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ဖူဂ်ီေတာင္သို့ေရာက္ျပီး၊ ထင္ရွားေသာအိုဟာမိုေတာင္ေျခစခန္းနွင့္အာရီွအိုင္တို ့  တြင္အေပ်ာ္တန္း သေဘာၤစီးျပီး၊ အိုဝါကူသာနီေတာင္ႀကားနွင့္ ယူဟြာန္းေတာင္ႀကားသို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ ဂိုတန္ဘာေအာက္လက္ေရွာ့ေအာက္လက္ေမာတြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာသံုး ေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။ နာဂိုရာတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၇)  ၚ နာဂိုရာ - က်ိဳတို– ဟာကံုး  ( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခြါခြင့္လုပ္ကာ၊ တိုက်ိဳျမိဳ့သို ့ ကားျဖင့္ထြက္ခြါပါမည္။ တိုက်ိဳသို့ေရာက္လွ်င္တဆက္တည္း၊ ဟာကံုးျမိဳ့သို့ဆက္လက္ထြက္ခြါပါမည္။ ကာမာကူရဘုရားကိုသြာေးရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္အင္ပီးရီးရယ္နန္းေတာ္နွင့္ပလာဇာကိုသြာေးရာက္ေလ့လာျပီး အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟာကံုးျမိဳ့ရိွထင္ရွားေသာ ဂင္ဇာ - ရွင္ဂ်ဳကုတို ့တြင္ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ယင္းေနရာတြင္ ဘာပစၥည္းဝယ္ဝယ္ ယန္း ၁ဝဝ သာ ေပးရေသာဆိုင္မ်ားလည္းရိွေသာေႀကာင့္ ၊ ဂ်ပန္နိဳင္ငံထုတ္ပစၥည္း မ်ားကို ယန္း၁ဝဝ ျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူနိဳင္ပါသည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ျပီး ၊အိပ္စက္အနားယူပါမည္။ ဟာကံုး တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၈)  ၚ ီင်ညနပူေညိ ႊသကမ ( နံနက္ /ေန့လည္ / ညေနစာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ီင်ညနပူေညိ သို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ေန့လည္စာကူပြန္ကိုေပးမွာျဖစ္ေသာႀကာင့္ီင်ညနပူေညိထဲတြင္၊ ေန့လည္စာဘူေဖးကိုသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ညေန ၅ နာရီတြင္ီင်ညနပူေညိမွျပန္လည္ထြက္ခြါကာညေနစာကိုသံုးေဆာင္ႀကျပီး၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ပါမည္။ တိုက်ိဳတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၉)  ၚ ီနစေမအကမန ီေပ ္မသာ ႊသုပသ – ွနသကူ ( နံနက္စာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ ေလဆိပ္သို့အဆင္းခင္၊ ဗနသညသို ့ ေစ်းဝယ္ရန္ပို ့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ျပီးေနာက္ေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။ကိုရီးယားနိဳင္ငံ၊ ဆိုးျမိဳ ့၊ အင္ခြၽန္းေလဆိပ္ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊  ဟိုတယ္သို့ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။ လြတ္လပ္စြာ အနားယူေနနိဳင္ရန္ ၤမနန ီေပေပးထားေသာပါသည္။ ယေန့သည္ဆိုးမွာညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၁ဝ)  ၚ  ွနသကူ – ံေညသင   ( နံနက္စာ/- /ညေနစာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာ၊ ဗီယက္နမ္နိဳင္ငံ၊ ဟႏြီဳင္းျမိဳ့သို့ထြက္ခြါရန္ေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္နႈတ္ဆက္ပါမည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရိွႏိြဳင္းေဘး ေလဆိပ္သို႕ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီးတည္း ဟနြိဳင္း ဃငအပ ႊသကမကိုလည္ပတ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီး၊  တည္းခိုမည့္ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္သို႕ပို႕ေဆာင္ဃ့နခု ငညလုပ္ေပးပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၁၁)  ၚ  ံေညသင  - ံေ ဴသညါ ႀေပ  ( နံနက္စာ/ေန့လည္/ညေနစာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ယေန႕အစီအစဥ္မွာဟာေလာင္းၿမိဳ႕ ကိုသေဘၤာျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ၆ နာရီၾကာလည္ပတ္ၿပီး လည္ပတ္ေနစဥ္ပင္လယ္စာေန႕လည္စာကိုသေဘၤာေပၚတြင္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြး မည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာျဖင့္တံငါရြာ၊ ေခြးရုပ္ေက်ာက္တံုးေတာင္၊ႈႈညခနညခနဘကမညနမ င်ူနအယ ၤငါ့အငညါ ခသသု င်ူနအယ ႊ့နငညဃကညါ ါမသအအသယ ီေက ြသ ဂူ နွင့္ီငည့ံကသညါမ်ားကိုေလ့လာလည္ပတ္ၿပီးအျပန္ေနာက္ဆံုး ံေူသညါတ့ေူ္ကိုလည္ပတ္ၿပီး ေပ်ာရႊင္ဖြယ္ ဗဟုသုတရဖြယ္သေဘၤာခရီးစဥ္ကိုအဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ေခၚယူကာ ဟႏြိဳင္းသို ့ ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ ဟႏြိဳင္းသို့ေရာက္လွ်င္တဆက္တည္း ံသေညဳငနာကန္နွင့္ အနီးတဝိႈက္ ကိုေလ့လာလည္ပတ္ဓါတ္ပံုရိုက္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ဘုရား ေက်ာင္းဟုနာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားေသာေဘာလ္ပင္ပံုစံေမွ်ာ္စဥ္ပံုသ႑န္ရိွေသာ ၿါသခ ွသညဘုရားေက်ာင္း၊ မွင္တိုင္၊ အနီေရာင္ေဆးခ်ယ္ထားေသာံကခဝါးတံတားမ်ားကိုေလ့လာျပီးေနာက္၊ ၃၆ လမ္းေဟာင္းမ်ားကိုလမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္း ( ဥူိ ွ်ကေမအနမ )သို့မဟုတ္ ီသညါ ဌကေညေစ်း တြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ေရထဲတြင္ကျပေဖ်ာ္ေသာဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ရုပ္ေသးျပပြဲမ်ားကိုၾကည့္ရွု႕ပါမည္။ ဟိုတယ္သို႕ျပန္၍အနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၁၂)  ၚ ံေညသင – ႊော ဃေလန -  ( နံနက္စာ/ေန့လည္/ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုကာဟႏြိဳင္းျမိဳ ့မွ၂ နာရီႀကာကားေမာင္းသြားရျပီးေနာက္သေဘၤာငယ္ေလးျဖင့္တဆင့္ျပန္သြားရေသာရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္သဘာဝအလွ မ်ားျဖင့္ေအးခ်မ္းစြာရိွေနေသာတမ္ဂူ( ဂူသံုးဂူ )ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ လွပလြန္းေသာသဘာဝရႈခင္းမ်ားေႀကာင့္နိဳင္ငံျခားသားအမ်ားအျပားသြားေရာက္လည္ပတ္ဓါတ္ပံုရိုက္ႀကေသာနာမည္ႀကီးထင္ရွားေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။အရသာရိွေသာေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္တမ္ဂူ မွအျပန္လမ္းခရီးတြင္ ၁ဝ ရာစုကတည္ေဆာက္ထားေသာံသေ ဴကေရွးေဟာင္းျမိဳ ့ေတာ္ကိုေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။ အျပန္တြင္ ေစ်းဝယ္ရန္ေခတၱရပ္နားေပးပါမည္။ ညစာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို့ျပန္ကာအနားယူအိပ္စက္ပါမည္။

 

ီေပ ၁၃)  ၚ ံေညသင – ႔ေညါသည ( နံနက္စာ )
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာအလွပဆံုး ႏွင့္အႀကီးမားဆံုး ျပတိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာႏအ့ညသူသါပ ၾက်နကာကိုလိုက္လံျပသပါမည္။ ေန့လည္စာကိုစားေသာက္ဆိုင္တြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။
ဂဂဂဂဂေပ်ာ္ရႊင္ႀကည္နူးဖြယ္ကိုရီးယား - ဂ်ပန္ – ဗီယက္နမ္ ( ၃ ) နိဳင္ငံခရီးစဥ္ျပီးဆံုးပါမည္။ ဂဂဂဂဂ
ခရီးသည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Group Size

6-7

8-9

10– 15

16 - 25

 25 - 35

Single SUP

3.5 ~4 Star Hotel

4900

4800

4600

4500

4200

700

 

ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းတြင္ပါဝင္သည့္အရာမ်ား -
-    ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလယဥ္လက္မွတ္နွင့္ေလဆိပ္အခြန္ / ျပည္တြင္းေလယာဥ္လက္မွတ္ ( ဆိုးလ္ – ေဂ်ဂ်ဴး )
-    ကိုရီးယား - ဂ်ပန္ဗီဇာေႀကး /လည္ပတ္မႈနွင့္ေလဆိပ္ႀကိဳ / ပို့မ်ားအတြက္အဲယားကြန္းကား
-    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ဝင္ေႀကးမ်ား
-    ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာနံနက္/ေန့လည္/ညစာမ်ား နွင့္ေရသန့္ဗူးမ်ား
-    အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္နွင့္ျမန္မာတိုးလီဒါ( လူဦးေရ ၁ဝ ဦးမွ စျပီးျမန္မာတိုးလီဒါပါဝင္ပါမည္။)
-    ႀကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရိွဟိုတယ္ ၂ ေယာက္အိပ္ခန္း နွင့္ ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာ
-    ႊငစစငညါ ္သမ ိမငလနမ ရ ြကငိန ေညိ ဏသမအနမ ေါန သညန ႀေါါေါန ္သမ ့သအနူ ငည ။ သကအ သညူပ

 ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းတြင္မပါဝင္သည့္အရာမ်ား -     
-    အဝတ္ေလွ်ာ္ခမ်ား၊အခ်ိဳရည္၊  အရက္သေရစာစားသံုးမႈမ်ား နွင့္ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား
-    အခ်ိန္ပိုေႀကးမ်ားနွင့္ ခရိးစဥ္တြင္ပါဝင္သည္ဟုေဖၚျပမထားေသာလည္ပတ္မႈနွင့္ ဝင္ေႀကးမ်ား / ဥစအငသညေူ ႊသကမ